I Jornades Antiracistes i Antifeixistes (La Crida Contra el Racisme i el Feixisme València)

I Jornades Antiracistes i Antifeixistes (La Crida Contra el Racisme i el Feixisme València)

VALENCIÀ / CASTELLANO ( Ilustración Elias Taño https://eliastano.net/ )

Davant la necessitat d’organitzar-nos i donar una resposta col·lectiva per una societat lliure de discriminacions, des de Crida Contra el Racisme i el Feixisme – València (CCRF) us convidem a participar en les I Jornades sobre el racisme i el feixisme que estem preparant per a l’última setmana d’octubre de 2020. L’objectiu de les jornades és continuar elaborant eines col·lectives per a reflexionar de manera crítica sobre aquests fenòmens socials i institucionals en el context present així com posar en comú experiències concretes de lluita antifeixista i antiracista. En conjunt, es tracta d’articular espais unitaris que permetin fer front a la proliferació de múltiples discursos d’odi en l’actualitat.
Com identifiquem el racisme i el feixisme en els nostres barris? Com funciona l’extrema dreta en els mitjans de comunicació? Quines són les claus per a diferenciar el racisme i el feixisme?
Com ja advertia Pastor Niemöller, víctima dels nazis, la indiferència és còmplice: “Primer van venir a buscar als Comunistes i no vaig dir res perquè jo no era comunista. Després van venir pels jueus i no vaig dir res perquè jo no era jueu. (…) Després van venir per mi però, per a llavors, ja no quedava ningú a qui dir res».

StopRacisme #StopFeixisme #RegularitzaciónYA #CiesNO

I Jornadas Antiracistas y Antifascistas (La Crida contra el Racisme i el Feixisme València)

Ante la necesidad de organizarnos y dar una respuesta colectiva por una sociedad libre de discriminaciones, desde La Crida contra el Racisme y el Fascisme – València (CCRF) os invitamos a participar en las I Jornadas sobre el racismo y el fascismo que estamos preparando para la última semana de octubre de 2020. El objetivo de las jornadas es seguir elaborando herramientas colectivas para reflexionar de forma crítica sobre estos fenómenos sociales e institucionales en el contexto presente así como poner en común experiencias concretas de lucha antifascista y antirracista. En conjunto, se trata de articular espacios unitarios que permitan hacer frente a la proliferación de múltiples discursos de odio en la actualidad.
¿Cómo identificamos el racismo y el fascismo en nuestros barrios? ¿Cómo funciona la extrema derecha en los medios de comunicación? ¿Cuáles son las claves para diferenciar el racismo y el fascismo?
Como ya advertía Pastor Niemöller, víctima de los nazis, la indiferencia es cómplice: “Primero vinieron a buscar a los Comunistas y no dije nada porque yo no era comunista. Luego vinieron por los judíos y no dije nada porque yo no era judío. (…) Luego vinieron por mí pero, para entonces, ya no quedaba nadie a quien decir nada».

StopRacisme #StopFeixisme #RegularitzaciónYA #CiesNO

Ilustración Elias Taño https://eliastano.net/
MANIFEST 21M “València contra el Racisme” / MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo” (en castellano más abajo)

MANIFEST 21M “València contra el Racisme” / MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo” (en castellano más abajo)

Hui 21 de març, Dia Internacional contra el Racisme, nombrosos col·lectius de València, com tambè altres de l’Estat Espanyol i del món, ens unim per a mostrar la nostra repulsa absoluta a aquesta xacra social que constitueix un dels puntals estructurals del sistema de dominació actual, pel qual les grans majories de la població mundial són discriminades, excloses i oprimides, i per a denunciar la seua presència creixent en la nostra societat i en les nostres institucions.

Denunciem en primer lloc les Polítiques de Frontera de la Unió Europea, per ser les culpables directes del sofriment i la mort de milers de persones que fugen de guerres, de persecució política o de la fam, en molts casos provocats pels països del Nord global, i que, en lloc de vies segures per al seu trànsit, troben en el seu viatge violència, repressió, pilotes de goma, gasos lacrimògens, guardacostes i murs insalvables que acaben amb moltes d’elles mortes en el camí o ofegades en la mar. Denunciem l’Acord de la Vergonya signat precisament un 18 de març, de fa ara quatre anys, pel qual Turquia acceptava convertir-se en el gendarme d’Europa, per a evitar-nos als europeus haver d’assistir a les nostres fronteres a la violència exercida contra les persones (dones, xiquetes i xiquets, homes) que busquen refugi. Violència com la que ara s’ha exercit a la frontera grega. Denunciem amb ell, tots els altres acords amb països tercers que busquen externalitzar fronteres i invisibilitzar als nostres ulls tot el sofriment que aquestes provoquen. Denunciem també la flagrant violació del dret a la sol·licitud d’asil que signifiquen les devolucions en calent a les nostres fronteres.

Denunciem especialment la Llei d’Estrangeria, pedra angular del racisme institucional que regeix en l’Estat Espanyol. És aquesta llei la que decreta la condemna a milers de persones migrades a la més absoluta exclusió social durant els primers tres anys de la seua arribada, en establir aquest període com el mínim necessari per a poder sol·licitar un permís de residència i treball. Però, a més, condemna a la inestabilitat continuada en fer dependre la renovació del permís a mantindre un contracte i cotitzar almenys sis mesos cada any. D’aquesta forma, es pretén assegurar una força de treball dòcil, sempre amb temor a exigir els seus drets per a no perdre el seu contracte i ser expulsada del sistema.

Denunciem els Centres d’Internament d’Estrangers (els CIEs), presons racistes on les persones migrades són tancades sense haver comés cap delicte, simplement pel fet de no tindre en regla els papers exigits, a la suposada espera de la seua deportació, i en les quals se’ls sotmet a la reiterada privació dels seus drets fonamentals, a més d’unes condicions de vida penoses.

Denunciem les Redades Racistes que duen a terme les forces policials, parant, controlant i discriminant a certes persones pel seu “perfil racial”. Aquesta pràctica té com a objecte l’assenyalament, l’estigmatització, la criminalització i, en definitiva, l’atemorització i marginació de la resta del cos social. Denunciem especialment aquelles que es duen a terme per a omplir de persones de determinat origen els vols de deportació contractats per l’Estat amb certes aerolínies comercials.

Denunciem que l’Ajuntament de València continua posant grans dificultats per a l’accés al Padró a moltes persones, especialment entre elles a les persones migrades. L’empadronament és la porta que possibilita l’exercici de qualsevol dret, des de l’obtenció de la targeta sanitària, la matriculació de les xiquetes i xiquets o l’accés als serveis municipals. L’empadronament hauria de ser automàtic per a tota persona que viu a la nostra ciutat i no dependre de poder complir o no un determinat requisit.

Denunciem les especials traves que les persones migrades troben per a accedir a l’habitatge, a l’educació, a l’ocupació o a la sanitat. El ple exercici d’aquests drets, ja minvat per a una majoria en la nostra societat, es complica especialment per a les persones migrades, que es veuen relegades a una major precarietat, marginació i degradació. Denunciem especialment l’exclusió normativa del seu accés a l’ocupació pública.

Denunciem l’extensió dels discursos d’odi en la nostra societat, especialment els discursos racistes i xenòfobs. Denunciem com el racisme social latent s’estén i, cada vegada més, s’exterioritza amb menys complexos, discriminant, marginant, rebutjant, culpant de tots els mals a les persones migrades, fins a acabar, en els casos més greus, en agressions verbals o fins i tot físiques.

Denunciem l’ascens de l’extrema dreta al nostre país i en la resta d’Europa, denunciem aquesta volta del feixisme, que es revist ara de noves aparences més “amables”, però que manté el seu vell fonamentalisme supremacista, la seua amenaça als valors democràtics i als drets més bàsics de la majoria de les persones. Des de les institucions, normalitzen i promocionen els discursos d’odi que denunciem i estenen així encara més el racisme estructural en la nostra societat.

Per tot això ens unim contra el Racisme i el Feixisme i manifestem:

NO AL RACISME

#21MValènciaContrael Racisme #ProuRacisme #WordlAgainstRacism

Signat:

– ACOEC

– Acontracorrent

– Anticapitalistes País Valencià

– Asociación África en el Corazón

– Asociación Intercultural Candombe

– Asociación Nourdine – Asociación Cultural La Paz 

– Casa Marruecos

– CEAR PV

– CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)  

. Centre Social Terra

– CESÁfrica

– CGT Valencia

– CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)

– CIM Burkina

– CNT Valencia 

– Colectiva Resistencia Migrante

– Colectivo Sur Cacarica

– CCOO PV

– COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l’Horta i la Ribera

– Crida contra el Racisme i el Feixisme 

– Decidim

– Entreiguales Valencia

– Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España

– Fundación CEPAIM 

– Fundació Mundubat

– Intersindical Valenciana 

– Joves d’Esquerra Unida de València 

– Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

– Mujeres con Voz Valencia

– Obrim Fronteres Valencia

– ONGD Casa Camerún 

– ONGD Menuts del Món 

– Perifèries 

– Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s

– Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo

– Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

– Psicólogos sin Fronteras

– SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)

– Unió Pobles Solidaris

– València Acull 

– València és Refugi

– Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia

MANIFIESTO 21M “València contra el Racismo”

Hoy 21 de marzo, Día Internacional contra el Racismo, numerosos colectivos de València, como también del Estado Español y del mundo, nos unimos para mostrar nuestra repulsa absoluta a esta lacra social que constituye uno de los puntales estructurales del sistema de dominación actual, por el que las grandes mayorías de la población mundial son discriminadas, excluidas y oprimidas, y para denunciar su presencia creciente en nuestra sociedad y en nuestras instituciones.

Denunciamos en primer lugar las Políticas de Frontera de la Unión Europea, por ser las culpables directas del sufrimiento y la muerte de miles de personas que huyen de guerras, de persecución política o del hambre, en muchos casos provocados por los países del Norte global, y que, en lugar de vías seguras para su tránsito, encuentran en su viaje violencia, represión, pelotas de goma, gases lacrimógenos, guardacostas y muros insalvables que terminan con muchas de ellas muertas en el camino o ahogadas en el mar. Denunciamos el Acuerdo de la Vergüenza firmado precisamente un 18 de marzo, de hace ahora cuatro años, por el que Turquía aceptaba convertirse en el gendarme de Europa, para evitarnos a los europeos tener que asistir en nuestras fronteras a la violencia ejercida contra las personas (mujeres, niños, hombres) que buscan refugio, violencia como la que ahora se ha ejercido en la frontera griega. Denunciamos con él, todos los demás acuerdos con países terceros que buscan externalizar fronteras e invisibilizar a nuestros ojos todo el sufrimiento que éstas provocan. Denunciamos también la flagrante violación del derecho a la solicitud de asilo que significan las devoluciones en caliente en nuestras fronteras.

Denunciamos especialmente la Ley de Extranjería, piedra angular del racismo institucional que rige en el Estado Español. Es esta ley la que decreta la condena a miles de personas migradas a la más absoluta exclusión social durante los primeros tres años de su llegada, al establecer este periodo como el mínimo necesario para poder solicitar un permiso de residencia y trabajo. Pero, además, condena a la inestabilidad continuada al hacer depender la renovación del permiso a mantener un contrato y cotizar al menos seis meses cada año. De esta forma, se pretende asegurar una fuerza de trabajo dócil, siempre con temor a exigir sus derechos para no perder su contrato y ser expulsada del sistema.

Denunciamos los Centros de Internamiento de Extranjeros (los CIEs), cárceles racistas donde las personas migradas son encerradas sin haber cometido ningún delito, simplemente por el hecho de no tener en regla los papeles exigidos, a la supuesta espera de su deportación, y en las que se les somete a la reiterada privación de sus derechos fundamentales, además de a unas condiciones de vida penosas.   

Denunciamos las Redadas Racistas que llevan a cabo las fuerzas policiales, parando, controlando y discriminando a ciertas personas por su “perfil racial”. Esta práctica tiene como objeto el señalamiento, la estigmatización, la criminalización y, en definitiva, su amedrentamiento y marginación del resto del cuerpo social. Denunciamos especialmente aquellas que se llevan a cabo para llenar de personas de determinado origen los vuelos de deportación contratados por el Estado con ciertas aerolíneas comerciales.

Denunciamos que el Ayuntamiento de València sigue poniendograndes dificultades para el acceso al Padrón a muchas personas, especialmente entre ellas a las personas migradas. El empadronamiento es la puerta que posibilita el ejercicio de cualquier derecho, desde la obtención de la tarjeta sanitaria, la matriculación de las niñas y niños o el acceso a los servicios municipales. El empadronamiento debería ser automático para toda persona que vive en nuestra ciudad y no depender de poder cumplir o no un determinado requisito.

Denunciamos las especiales trabas que las personas migradas encuentran para acceder a la vivienda, a la educación, al empleo o a la sanidad. El pleno ejercicio de estos derechos, ya mermado para una mayoría en nuestra sociedad, se complica especialmente para las personas migradas, que se ven relegadas a una mayor precariedad, marginación y degradación. Denunciamos especialmente la exclusión normativa de su acceso al empleo público.

Denunciamos la extensión de los discursos de odio en nuestra sociedad, en especial los discursos racistas y xenófobos. Denunciamos como el racismo social latente se extiende y, cada vez más, se exterioriza con menos complejos, discriminando, marginando, rechazando, culpando de todos los males a las personas migradas, hasta terminar, en los casos más graves, en agresiones verbales o incluso físicas. 

Denunciamos el ascenso de la extrema derecha en nuestro país y en el resto de Europa, denunciamos esta vuelta del fascismo, que se reviste ahora de nuevas apariencias más “amables”, pero que mantiene su viejo fundamentalismo supremacista, su amenaza a los valores democráticos y a los derechos más básicos de la mayoría de las personas. Desde las instituciones, normalizan y promocionan los discursos de odio que denunciamos y extienden así aún más el racismo estructural en nuestra sociedad. 

Por todo ello nos unimos contra el Racismo y el Fascismo y manifestamos: 

NO AL RACISMO

#21MValènicaContraelRacisme #ProuRacisme #WordAgainstRacism 

Firmado:

– ACOEC

– Acontracorrent

– Anticapitalistes País Valencià

– Asociación África en el Corazón

– Asociación Intercultural Candombe

– Asociación Nourdine – Asociación Cultural La Paz 

– Casa Marruecos

– CEAR PV

– CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)  

– Centre Social Terra

– CESÁfrica

– CGT Valencia

– CIEs No (Campaña por el Cierre de los CIEs y el fin de las deportaciones)

– CIM Burkina

– CNT Valencia 

– Colectiva Resistencia Migrante

– Colectivo Sur Cacarica

– CCOO PV

– COS, Coordinadora Obrera Sindical Assemblea de l’Horta i la Ribera

– Crida contra el Racisme i el Feixisme 

– Decidim

– Entreiguales Valencia

– Equipo Implementación Decenio Afrodescendiente- España

– Fundación CEPAIM 

– Fundació Mundubat

– Intersindical Valenciana 

– Joves d’Esquerra Unida de València 

– Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants

– Mujeres con Voz Valencia

– Obrim Fronteres Valencia

– ONGD Casa Camerún 

– ONGD Menuts del Món 

– Perifèries 

– Plataforma Acción Poética Valencia Refugiad@s

– Plataforma de Apoyo a las Trabajadoras del Campo

– Plataforma Valenciana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

– Psicólogos sin Fronteras

– SJM (Servicio Jesuita a Migrantes Valencia)

– Unió Pobles Solidaris

– València Acull 

– València és Refugi

– Zemmur, Asociación de Saharauis en Valencia

Orriols repudia la defensa que hizo el “Casal Romeu” a los violadores de la Arandina

Orriols repudia la defensa que hizo el “Casal Romeu” a los violadores de la Arandina

Vecinos de Orriols han hecho visible su repulsa ante la defensa de los condenados por la violación a una menor que realizó en redes sociales José Manuel Bou Blanc, uno de los responsables del Casal Romeu, el local de extrema derecha abierto hace tres meses en el barrio por la organización Valentia Forum.

José Manuel Bou Blanc difundió el 16 de diciembre en su perfil de facebook un enlace a los audios filtrados de la menor, hecho que en sí puede ser constitutivo de delito, al poder considerarse“difusión no autorizada de comunicaciones personales”. Pero, además, lo acompañó de comentarios en los que manifestaba que los violadores «no han tenido un juicio justo” debido a la presión “ideológica feminista”. Aunque posteriormente eliminó el enlace a los audios, mantuvo y amplió los comentarios en los que cuestionaba la validez de la sentencia, al aseverar que la presión feminista había doblegado a la judicatura y la había sometido a sus dictados: “Los Tribunales de justicia imparciales han sido sustituidos por turbas callejeras enloquecidas”, entre otros comentarios en ese sentido.

Al día siguiente insiste en esta línea de cuestionamiento de la sentencia al compartir en facebook una imagen en la que se afirma: “Los chicos del Caso Andarina (sic), han sido condenados a 38 años de cárcel, sin pruebas de ningún tipo, ni tan siquiera sospechas,…”. Ese mismo día Valentia Forum expresa en su cuenta de Twitter “todo nuestro apoyo” a José Manuel Bou, quien “se enfrenta al linchamiento público” por sus “opiniones libres”.

Este grupo de extrema derecha ha venido haciendo publicaciones en sus redes sociales abiertamente racistas, islamofóbicas, sexistas y antifeministas, homofóbicas, así como elogios al Franquismo.

Los vecinos de Orriols se han manifestado ya en dos ocasiones por el cierre del “Casal Romeu” y afirman que lo seguirán haciendo hasta conseguirlo. El barrio de Orriols cuenta con una experiencia de convivencia intercultural muy arraigada, que permite desarrollar relaciones saludables y sentimientos de identidad comunes, entre múltiples y variadas nacionalidades y culturas. Es por ello que se oponen a que colectivos de esta índole, se establezcan en sus calles, con un discurso de corte social que enmascara su verdadera intención: generar división entre los vecinos y vecinas del barrio por cuestiones ideológicas, étnicas, diferencias culturales y de procedencia… Este es un discurso de odio claramente xenófobo, racista, machista, LGTBI+fóbico, que ataca a los derechos sociales, a los intereses de la clase obrera, a la libertad de elección y la diversidad sexual.

Presentació Crida contra el racisme i el feixisme

Presentació Crida contra el racisme i el feixisme

Des de a plataforma Crida Contra el Feixisme i el Racisme volem convidar-vos a la presentació oficial el proper 26 d’Octubre, al barri d’ Orriols (Plaça de San Jeronim). Una jornada intercultural que iniciarem a partir de les 11h, fins les 14:00h del migdia, on comptarem amb jocs, música, teatre i lectura del manifest fundacional.

Crida Contra el feixisme i el racisme naix des de l’anàlisi d’un context històric creixentment regressiu, necessitem una gran mobilització popular on forces molt diverses puguen treballar juntes entorn d’uns punts bàsics compartits, capaços d’articular el moviment veïnal i sindical amb el fort teixit associatiu de la ciutat, tant per a convocar àmplies protestes i actes populars com per a elaborar i difondre massivament un discurs argumentat contra el feixisme i el racisme.

Hem de fer valdre el fet que som majoria la gent que rebutja aquestes pràctiques i la seua institucionalització.

Tenim raons suficients per a treballar per la creació d’un moviment ampli, plural i unitari de mobilització, que permeta detindre aquesta deriva feixista i racista del nostre temps, encoratjada per grups organitzats que la difonen a la ciutat.

Crida Contra el Racisne actualment està formada per més de 50 adhesions de diverses entitats de la societat, la necessitat de teixir un moviment ampli i unitari contra els moviments d’extrema dreta i el racisme

Per una ciutat lliure de feixisme i racisme, i per la convivència en la diversitat!

Manifest en valencià

Manifest castellà

COL.LECTIUS ADHERITS:

15M Valencia
ACC
ACOEC
ACR
Al-Adala
Anticapitalistes PV
Asamblea plaza 15-M València.
Asociacion Amigos Mira España
Asociación cumpliendo sueños manises
Asociacion entre iguales Valencia
Asociacion Intercultural Candombe
Asociacion Nómadas
Asociación Orriols Convive
ATTAC País Valencià
Casa Marruecos
CBIV
CCOOPV
CEAR PV
CEDSALA
Centre Social Bar Terra
CGT València
CIEsNO – València
CIM Burkina
CNT-València
ContraCultura Godella
Coordinadora Valenciana de ONGD
COS
Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià
El Rogle Cooperativa Valenciana
ENPAD
Fundacion Mundubat
Hipanoamericanos en Valencia
Intersindical Valenciana
Lambda
Lluerna recicla
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Obrim Fronteres València
ONGD Casa Camerún CV
Orriols en block
PCPV
Perifèries del món
Plataforma Acción poética Valencia refugiad@s
Plataforma de Apoyo a las trabajadoras del campo
Plataforma Intercultural
Plataforma Valenciana Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
Red de solidaridad popular de Valencia
Servicio Jesuita a Migrantes Valencia (SJM Valencia)
SODEPAU PV
SOEPIC
Solidaritat i República País Valencià
Sos Racisme PaisValència
Stop Desahucios Social
UGT-PV
València Acull
València és Refugi