#ParemosSuExpulsion NdP

#ParemosSuExpulsion NdP

Nota de Prensa de la Red Acoge / València Acull

“Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”

LA POLICIA DE XIRIVELLA INSISTEIX A EXPULSAR LA DONA QUE VA ACUDIR A DENUNCIAR UNA AGRESSIÓ

La Policia Nacional de Xirivella es mostra impassible davant de les massives mostres de solidaritat que ha provocat el cas de la dona hondurenya que va acudir a comissaria a denunciar una agressió i va acabar amb un expedient d’expulsió. Ahir van desestimar les seues al·legacions i van insistir a proposar la seua expulsió. “Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”, es pregunta la víctima.

València, 6 de juny de 2019. – Una dona acaba de ser agredida per un home i acudeix a la policia a denunciar-ho. No obstant això, la detenen i eix de comissaria sense poder formalitzar la denúncia, convertida en denunciada i amenaçada d’expulsió. Quina és la causa d’aquesta situació tan rocambolesca? La víctima és una estrangera sense papers, per tant, sense dret a rebre protecció i a accedir a la justícia, ja que cap cap persona sense documents s’atrevirà a denunciar la simple pèrdua de la cartera si corre el risc de ser expulsada. Per a la policia va prevaldre la seua situació irregular enfront de la violència contra la dona, “porque así lo marca la ley”, tal com va justificar aquest procedir el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio. Si l’agressió haguera provocat la seua mort, “¿también se habríanfijadoprimero en que soy una inmigrante?” es pregunta la víctima després de conèixer que la policia insisteix en la seua expulsió. La jove va arribar a València fa pocs mesos, fugint de la violència de les mares que han assassinat a diversos dels seus familiars, inclòs un germà.

El 3 de maig, la xica i un amic espanyol van acudir a la comissaria de Xirivella a denunciar les agressions, insults i amenaces que acabaven de patir per part del llogater d’ell. Quan ja havien començat a explicar que el llogater va agredir la xica al tractar d’entrar en l’habitació on s’havia reclòs la parella, el policia els va demanar la documentació. Ella va eixir al cotxe a arreplegar la còpia del seu passaport i, al tornar, agents d’estrangeria la van detindre i li van incoar un procediment d’expulsió. El seu acompanyant va acabar de presentar la denúncia mentre que la jove va haver d’anar dies després al jutjat de guàrdia per a denunciar l’atac i les lesions, que li van provocar hematomes i contusions en braços i muscles, segons consta en els informes mèdics.

L’advocada de la jove va presentar al·legacions contra l’expedient d’expulsió el 17 de maig, destacant el procés d’integració que està realitzant la jove. I amb una rapidesa que no és habitual en estos casos, la policia de Xirivella va proposar el 5 de juny mantindré l’ordre d’expulsió al no haver acreditat “que se encuentre de forma legal en Territorio Nacional”. En la proposta de resolució del procediment d’expulsió la policia també afirma que “en ningúnmomento se ha impedidorealizar ninguna denuncia a esta persona informándoleincluso de la conveniencia de presentar junto a la denuncia un parte de lesiones en el que se refleje las lesiones que manifiestahabersufrido”. La jove assegura que no va poder presentar la denúncia conjuntament amb el seu amic perquè la policia se la va portar per a obrir-li el procés d’expulsió; per això, a l’escrit de denúncia en la comissaria només figura el seu amic com a denunciant i víctima i ella únicament com a víctima. Però ni tan sols la seua condició de víctima va impedir la seua detenció i la incoació de l’expedient d’expulsió.

València Acull considera inadmissible la conducta de la policia de Xirivella avalada per la Delegació del Govern perquè entenem que ha de prevaldre la protecció de les víctimes i el seu accés a la justícia en tots els casos, independentment de la situació administrativa en la qual es troben, tal com es contempla en l’Estatut de la Víctima del Delicte, en la pròpia Constitució i en el Dret Internacional dels Drets Humans.

En aquest sentit, sol·licitem:

-L’immediat arxiu del procediment administratiu sancionador d’expulsió incoat contra la dona hondurenya ja que ha sigut iniciat vulnerant-se les més elementals normes del nostre ordenament jurídic.

-L’expedició per part del Ministeri d’Interior, amb caràcter immediat, d’una instrucció d’obligat compliment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè en cap cas siguen incoats expedients d’expulsió als qui acudisquen a denunciar. Aquesta ordre ha de contemplar la protecció de tota víctima de qualsevol tipus d’abús, en la seua persona o béns, ampliant la cobertura de la recent instrucció (núm. 7/2019, 20 de maig) de la Secretaria d’Estat de Seguretat per la qual s’ordena a la policia que no inicie procediments d’expulsió a les víctimes estrangeres de violència de gènere.

-L’adopció de les mesures necessàries per a establir un marc legal que garantisca que qualsevol persona que patisca un perjudici físic, moral o econòmic puga i rebre la protecció de totes les institucions sense que l’exercici d’aquests drets li supose el risc de l’expulsió.

Manifiesto Europeo 5M, adhesiones País Valencià

Manifiesto Europeo 5M, adhesiones País Valencià

Por la defensa de la humanidad, de las personas migrantes y de su libre movimiento y acogida en Europa y contra el neofascismo

En estos momentos en Europa, de forma acelerada, ganan terreno fuerzas de extrema derecha y neofascistas entre importantes sectores de la población, arrojando olas de odio sobre las personas migrantes y refugiadas, a las que culpan de los males de nuestras sociedades, del desempleo, de los bajos salarios, de la crisis social y económica, del aumento de la delincuencia y del machismo.

Y en consecuencia esas fuerzas extremistas, junto a quienes desde sectores de centroizquierda y de derecha asumen algunos de sus postulados, incrementan las injustas políticas migratorias ya existentes, como las expulsiones masivas, cierran las fronteras y arrojan a la muerte a decenas de miles de migrantes en las aguas del Mediterráneo, en los desiertos de África y en otros lugares sin nombre, negándoles derechos humanos básicos, la vida y el derecho a migrar.

Ante esta situación manifestamos:

 1. Los responsables de esta crisis, producto del desarrollo de estrategias neoliberales, son las élites que gobiernan Europa y no las personas migrantes y refugiadas. Las políticas de esas elites generan paro y precariedad, eliminación de servicios públicos esenciales y recortes sociales, utilizan como chivo expiatorio a la inmigración y fomentan sentimientos xenófobos y la guerra entre pobres, para ganar votos y evadir la responsabilidad de quienes nos gobiernan.

La presencia de las personas migrantes y refugiadas en Europa es, sin embargo, positiva. Enriquece nuestras sociedades, nuestras formas de vida y nuestras actitudes frente a las otras, refuerza el desarrollo de la convivencia entre diferentes, e impulsa procesos de solidaridad y de búsqueda de la igualdad.

Por eso denunciamos la manipulación y falsedad del discurso que culpa a la migración de la crisis social y económica en Europa y oculta la responsabilidad de las elites europeas en dicha crisis.

 1. La UE, los gobiernos europeos y las grandes empresas trasnacionales son responsables del éxodo migratorio: millones de personas huyen de las guerras alimentadas con armas fabricadas en Europa, y de la miseria provocada por las políticas comerciales neocolonialistas, por la desestructuración social derivada de dichas políticas, por el saqueo de los recursos mineros y energéticos, por el acaparamiento de tierras que desplaza a cientos de miles de personas y por la destrucción ambiental responsable del cambio climático

Y son asimismo responsables de las consecuencias de dicho éxodo, de las muertes, prisión, esclavitud y trato inhumano de miles de personas en el largo viaje hacia Europa, y de la violencia que en él se ejerce contra menores, personas LGTBI y mujeres, a muchas de las cuales se les empuja a las redes de trata.

La violación de los Derechos Humanos de las personas refugiadas y migrantes es, asimismo, una constante también cuando se encuentran en Europa: aquí sufren violencia, discriminación y explotación, especialmente agravadas en las mujeres migrantes.

Por ello exigimos

 • El cumplimiento estricto de la declaración universal de los Derechos humanos, que todas las personas migrantes puedan moverse libremente y que disfruten de los mismos derechos que el resto de quienes habitamos en Europa
 • El cese de la externalización de las fronteras, de la fabricación y venta de armas europeas, del saqueo de recursos y del acaparamiento de tierras, así como un cambio sustancial en las políticas económicas y comerciales actuales
 • Políticas migratorias acordes con los derechos humanos, cese de las expulsiones y establecimiento de vías de pasaje seguro para quienes quieren migrar de sus países
 1. En Europa la solidaridad con las personas refugiadas y migrantes, expresada por gentes europeas y por redes de migrantes, está siendo criminalizada tanto por gobiernos autoritarios y extremistas, como por gobiernos conservadores y de centroizquierda.

Salvar vidas, solidarizarse y apoyar a personas a las que se les ha arrebatado todo, acogerlas, convivir con ellas, defenderlas legalmente y ayudarlas a encontrar una nueva oportunidad en una nueva tierra se ha convertido en delito.

Por ello planteamos que es hora no solo de frenar esta criminalización, sino de apoyar -en las esferas locales, nacionales, estatales e internacionales correspondientes- a estas personas y organizaciones y enaltecer los valores que defienden.

 1. El rechazo, las deportaciones y la creciente persecución violenta de migrantes y refugiadas liderada por las fuerzas de extrema derecha y neofascistas en Europa como un elemento central de su estrategia política, tienen como objetivos, en primer lugar, acabar con la vida social y política que lucha por establecer una sociedad de iguales en derechos y libertades, regida por los valores y prácticas de dignidad, respeto, solidaridad, inclusión y democracia, en definitiva valores de humanidad.

En segundo lugar esa estrategia pretende construir una sociedad autoritaria y patriarcal basada en el odio y en la exclusión de las personas vulnerables, empobrecidas, excluidas, diferentes, migrantes.

Enfrentarse a esas políticas institucionales racistas de exclusión y rechazo es hoy una actitud clave para hacer frente y detener la implantación en Europa del modo de vida antihumano que ante el fracaso de la Europa social, el recorte de derechos y la crisis de la democracia proponen las fuerzas extremistas de derecha y neofascistas y quienes las secundan.

 • Por eso nos comprometemos a rechazar las políticas de odio y discriminación como norma de convivencia, y a defender los valores de humanidad y solidaridad como modo de vida en Europa.

Y mientras esas políticas de odio y exclusión no sean barridas de nuestras sociedades, eliminadas las causas de las migraciones y alcanzado el objetivo de todos los derechos para todas las persona – porque los derechos que no son para todas, son privilegios

 • Nos comprometemos a recordar que todas las personas siempre hemos sido migrantes: nuestros mayores, nuestras madres y padres sufrieron -y probablemente nuestras hijas, hijos y descendientes sufran- el dolor y la miseria de las migraciones, el exilio y la desigualdad.
 • Y por todo ello nos comprometemos a manifestar una solidaridad activa con las personas que ahora padecen esa situación y a considerarlas una parte integral de nuestras sociedades.

FORMULARIO DE ADHESIONES: https://forms.gle/iFLsXnnyhWv7MqAj8

WEB DE LA INICIATIVA: https://5m5.eu/es/

COLECTIVOS ADHERIDOS A DÍA DE HOY:

 • 15M València
 • 4M
 • ADİCUCO
 • AME
 • Asamblea Ciudadana contra el Racismo
 • Asamblea de Solidaridad con México -País Valencià-
 • Asociación Argentina Martìn Fierro
 • Asociación Cumpliendo Sueños (Manises)
 • Asociación del Camp a la Taula
 • Asociación ecuatoriana » Y A S U N Í «
 • Asociación Entreiguales Valencia
 • Asociación Intercultural Candombe
 • ASOCIACIÓN JOVESOLIDES: JÓVENES HACIA LA SOLIDARIDAD Y EL DESARROLLO
 • Asociación para la Solidaridad con los Pueblos del Mundo La Maloka
 • Asociación Teranga África en la Diáspora
 • Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes
 • ATTAC
 • Balloona Matata
 • Caravana Obrint Fronteres Menorca
 • Caravana País Valencià
 • Casa de la Dona de València
 • Campaña CIEsNo València
 • CCOOPV
 • CEAR PV
 • CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)
 • CGT Valencia
 • Colectivo Pacifista Ciudad Real
 • Comitè Valencià de solidaritat amb el Kurdistan
 • Coordinadora 12D En pie de paz
 • Crida contra el racisme
 • Entrepobles País Valencia
 • Escuela Con Alma
 • EUSKALTZALEOK Valentziako Euskal Etxea / Centre Basc de València
 • Federació d’Associacions de Solidaritat amb el Poble Sahrauí del País Valencià
 • Federación Unión Africana España
 • Foro Alternativo de la Inmigración del País València
 • HOAC Valencia
 • Iaioflautes Valencians
 • Intersindical Valenciana
 • Jove Muixeranga de València
 • Marxa Mundial de les Dones-Catalunya
 • Mesa d’entitats de solidaritat amb els inmigrants
 • Mujeres con voz valencia
 • L’Eixam associació de dones feministes d’Algemesí
 • Obrim Fronteres València
 • Obrim Fronteres Castelló
 • Obrir Escletxa
 • OMV (Associació València)
 • ONGD CASA CAMERÚN COMUNIDAD VALENCIANA
 • Orriols Convive
 • PCPV
 • Perifèries del món
 • Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca
 • Plataforma de Apoyo a Trabajadorxs del Campo
 • Plataforma Serveis Públics Xirivella
 • Psicólogos sin Fronteras
 • Reacciona
 • REAS País valencia
 • Sodepau País Valencià
 • SOS Racisme País València
 • València Acull
Comunicado Puertos Abiertos #AbramosLosPuertos

Comunicado Puertos Abiertos #AbramosLosPuertos

¡Exigimos puertos abiertos!

Desde la red caravana abriendo fronteras, a la que pertenecen numerosos colectivos y personas de todo el territorio español exigimos a Pedro Sánchez y al gobierno de España una política de puertos abiertos y acogida digna.

En concreto expresamos nuestro rechazo ante la más absoluta ineficacia y falta de solidaridad del gobierno español con el pesquero de Santa Pola “Nuestra madre de Loreto” que el pasado jueves rescató a 12 personas en alta mar (dos de ellas niños) y  que se encuentra a la espera de un puerto seguro para poder desembarcar con estas personas.

Libia no es puerto seguro.

Hace ya una año que se vienen denunciando la sistemática vulneración de derechos humanos, las torturas y el tráfico de personas  en un país que ni siquiera ha firmado la Convención de Ginebra sobre el Estatuto de los refugiados. El retorno de estas personas a Libia pone en peligro sus vidas y contradice el derecho internacional y de asilo.

Queremos hacer de Europa y de nuestras ciudades lugares de inclusión y acogida.

Políticas basadas en el respeto a los derechos humanos, la igualdad de oportunidades y la solidaridad.

Exigimos a nuestro gobierno que actúe con responsabilidad y permita desembarcar a estas personas en puerto seguro.

¡¡Abramos los puertos!!

¡¡Basta de muertes en el Mediterràneo!!

Taula redona «Desmilitaritzem l’educació, desmilitaritzem Expojove»

Taula redona «Desmilitaritzem l’educació, desmilitaritzem Expojove»

Dilluns, 26 de novembre de 2018, 19:00h.
Saló d’actes del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València
Plaça Forn de Sant Nicolàs,4, 46001 València

Són compatibles els valors educatius amb els que transmeten les institucions militars? Per què s’estan introduint continguts militars a les escoles? Donen aquests continguts una visió realista de l’exèrcit i les seus funcions? Quins són els objectius reals de la presència de membres de les forces armades o altres institucions armades als centres escolars o espais educatius com Expojove? I de les visites escolars a casernes? Quines respostes s’han articulat fins ara per protegir les escoles de les visions justificadores de la violència i la guerra? Quins avanços s’han aconseguit? Com abordar a l’aula el fenomen de la guerra, la violència i els exèrcits críticament? Estan els llibres de text actuals preparats per això? Quin és el paper dels i les docents en el foment d’una cultura de pau amb continguts?

Per reflexionar al voltant d’aquestes qüestions, el pròxim dilluns 26 de novembre a les 19:00, al Col·legi Major Rector Peset de la UV, la Campanya Desmilitaritzem l’Educació del PV, que compta amb el suport de més de 60 organitzacions del món educatiu, sindical, veïnal i social valencià, hem convidat tres persones que enriquiran la conversa amb les seues aportacions:

– Ainhoa Ruiz: investigadora del Centre Delàs d’Estudis per la Pau i coautora del llibre «Mentes Militarizadas»

– Jordi Muñoz: membre històric del moviment antimilitarista de Catalunya i portaveu de la campanya Desmilitaritzem l’educació de Catalunya

– Àngels Martínez-Bonafé: membre del Moviment de Renovació Pedagògica del País Valencià i professora d’Història i Geografia

Ainhoa ens parlarà de què volen els militars i els militaristes amb aquesta presència als espais educatius, quins objectius, de quina manera ho estan fent (lobby als polítics de torn, acords defensa-educació, visites, materials, llibres etc, però també videojocs, pel·lícules…). També a banda d’aquests esforços conjunturals per augmentar la influència de les visions militaristes sobre infantessa i gent jove, quin és el rerefons militarista de l’educació que està més «camuflat» i que passa per «normal», com tot això de que trobem als llibres de text que «normalitza» la guerra com un fet consustancial a l’ésser humà i en banalitza les conseqüències…
Jordi, com a portaveu de Desmilitaritzem a Catalunya, ens donarà  la perspectiva activista, la seua tasca, quines respostes s’han articulat en tot aquest temps per defensar els espais educatius d’aquestes presències i influències, la campanya d’escoles objectores, desmilitaritzem, i els avanços que han aconseguit.
I  l’Àngels parlarà des de la seua òptica com a professora sobre quines són les possibilitats de treballar quotidianament a les aules una educació per la pau que aborde críticament el fenòmen de la guerra, la resolució violenta dels conflictes, el militarisme, els exèrcits, el armamentisme, etc, com es pot «desaprendre la guerra» des de les escoles i alhora fomentar un espèrit crític i actiu en els i les alumnes…

Us hi esperem!

Taula redona «Desmilitaritzem l’educació, desaprenem la guerra»
Dilluns, 26 de novembre de 2018, 19:00h.
Saló d’actes del Col·legi Major Rector Peset de la Universitat de València
Plaça Forn de Sant Nicolàs,4, 46001 València

Organitza:
Campanya Desmilitaritzem l’Educació, desmilitaritzem Expojove»
http://lesarmesnoeduquen.wordpress.com
lesarmesnoeduquen@gmail.com

Entitats que donen suport a la Campanya «Desmilitaritzem l’Educació»:
Antimilitaristes-moc, Centre Delàs d’Estudis per la Pau, Grup Cristià Antimilitarista, FAMPA-València, STEPV, CCOO-PV Ensenyament, CGT-PV, Coordinadora Obrera Sindical (COS), Plataforma Cremona, Escola Valenciana – Federació d’Associacions per la Llengua, Associació Brúfol, Plataforma per l’Educació Pública d’Aldaia-Barri del Crist-Alaquás, AMPA «Pare Català», Entrepobles, Setem CV, HOAC València, Trobada de plataformes comarcals, Gent de l’Horta, REAS-PV, Asociación Quera, Asociación de Vecinos de Orriols, Associació de Veïns i Veïnes «Amics de la Malva», Associació de Veïns i Veïnes de Natzaret, Ciutat Vella Batega, 15M Massanassa, Asociación Agentes de Igualdad de Oportunidades CV-IOCOVA, Asociació del Camp a la Taula, Plataforma Salvem Portocolom, Asoc. de personas desempleadas y en precariedad de Benimamet (APDPB), Escola de Cases, Arrels Estivella, Obrim Fronteres, Colla Ecologista La Carrasca-Ecologistes en Acció d’Alcoi, Colectivo Miradas, Estrela Roja de Benimaclet, Societat Coral El Micalet, La Tetera – Espai de dones, Mujeres contra el cambio climático, Col•lectiu Feminista per l’Alliberament Animal, Plataforma Auditoria Ciutadana del Deute, Sindicat d’Estudiants, Ràdio Klara 104.4FM, Ràdio Malva 104.9FM, Dimonis de Campanar, Foro Alternativo de la Inmigración del PV, Associació «La Tenda de Tot el Món», Asociación Valenciana de Ingeniería Sin Fronteras, SOS Racisme PV, Asociación Intercultural África en la Diáspora, Koordinadora En Peu de Pau, Asociación Teriyá, Grup de Rectors i Seglars del Dissabte, València, en Comú, Consell de la Joventut de Barcelona, SIOF (Servei d’Informació de l’Objecció Fiscal a la Despesa Militar), Grup Eirene.


Campanya Desmilitaritzem l’Educació
lesarmesnoeduquen.wordpress.com
lesarmesnoeduquen@gmail.com

Heu rebut aquest missatge perquè esteu subscrit al grup «Desmilitaritzem l’educació» de Google Groups.
Per cancel·lar la subscripció a aquest grup i deixar de rebre els seus missatges, envieu un correu electrònic a desmilitaritzemleducacio+unsubscribe@googlegroups.com.
Si voleu publicar missatges en aquest grup, envieu un correu electrònic a desmilitaritzemleducacio@googlegroups.com.
Per veure aquest debat al web, visiteu https://groups.google.com/d/msgid/desmilitaritzemleducacio/CAOYAaRfXiU%2BQp_4Xce25yRes-EJ%3D%2BijfquaKXUVcDQx0_VBUsg%40mail.gmail.com.
Per veure més opcions, visiteu https://groups.google.com/d/optout.

 

Gobierno se reunirá con el Grupo de apoyo a Junior Taofiki tras 4 años de su deportación

Gobierno se reunirá con el Grupo de apoyo a Junior Taofiki tras 4 años de su deportación

Se convoca una concentración para dar apoyo y denunciar el racismo institucional durante la reunión.

 • El Martes 20 de Noviembre Delegación de gobierno se reunirá con el Grupo de apoyo a Junior Taofiki, el joven deportado injustamente.
 • Junior Taofiki, nacido en Madrid, creció, estudió y vivió en la ciudad de València hasta que en un claro ejemplo de racismo institucional, fue deportado a Nigeria, país en el que nunca estuvo.
 • Con motivo de esta reunión se convoca una concentración de urgencia para dar apoyo a las reivindicaciones y denunciar el racismo institucional
 • Esta reunión se consigue tras 4 años de la deportación de Junior y varios actos de presión ciudadana organizados por el Grupo de Apoyo a Junior Taofiki
 • Enlaces de interés: Facebook Grupo Apoyo Junior Taofiki

València, 16 de Noviembre. El grupo de apoyo a Junior Taofiki se reunirá con delegación de gobierno tras 4 años de la injusta deportación de Junior y varios actos de presión ciudadana y convoca una concentración de urgencia el mismo día para dar apoyo a los amigos y familiares y denunciar el racismo institucional.

La concentración está programada a las 17h frente a Delegación de Gobierno, justo media hora antes del comienzo de la reunión entre amigos y familiares de Junior Taofiki y el gabinete de delegación.

El «Grupo de Apoyo a Junior Taofiki» pide en su comunicado y exigirá en la reunión que Junior sea trasladado con urgencia a València por razones humanitarias, ya que su expulsión le ha causado problemas de salud, y la regularización definitiva de su situación en España.

En este comunicado, además, se pide que no cese el interés que suscito el caso, tanto por autoridades como por medios de comunicación.

INCIDENCIA EN PRENSA:

 • El Salto 26.10.20178: https://www.elsaltodiario.com/racismo/junior-taofiki-naci-en-espana-pero-me-deportaron-por-tener-pasaporte-nigeriano
 • Levante 20.11.2014: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/11/20/defensor-pueblo-admite-tramite-deportacion/1190599.html
 • Levante 15.02.2015: https://www.levante-emv.com/suscriptor/en-domingo/2015/02/15/cien-dias-junior-boca-lobo/1226143.html
 • La Vanguardia 30.09.2015: https://www.lavanguardia.com/local/valencia/20151030/54438472604/junior-taofiki-valenciano-deportado-nigeria.html
 • Levante 01.10.2015: https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/11/01/cuerpo-lagos-alma-valencia/1335428.html
 • Ampa Pare Català 25.02.2016: https://ampaparecatala.org/2016/02/25/la-historia-de-junior-taofiki-el-jove-de-benimaclet-deportat-a-nigeria/
 • Diari La Jornada 05.08.2016: https://www.diarijornada.coop/actualitat/20180905/grup-suport-junior-demana-ximo-puig-torne-preguntar-pel-jove-valencia-deportat

COLECTIVOS ADHERIDOS AL COMUNICADO

 • ACR (Asamblea Ciudadana contra el Racismo)
 • AMPA Pare Català
 • Asamblea Canaria por el reparto de la riqueza
 • Asamblea de solidaridad con México PV
 • Asociación ecuatoriana YASUNÍ
 • Asociación de imagen Experimental
 • Assemblea de veïns de Benimaclet
 • A.vv Benimaclet
 • Baladre coordinación de luchas contra el empobrecimiento y la exclusión social
 • Emergencia Frontera Sur
 • CEDSALA
 • CIM Burkina
 • CSOA L’Horta
 • Grupo Apoyo Junior Taofiki
 • Iniciativas para la acción social ERLETXE
 • Integra2 Mundo
 • Marea roja Alacant,
 • Obrim Fronteres Valencia
 • Plataforma de ayuda a personas refugiadas de Elche
 • Punto de información y denuncia social
 • Stop Desaucios Bidasoa
 • Terra Centre Social
 • Toma la plaza Alacant
 • València Acull
 • València ès Refugi
 • Zambra iniciativas para la acción social
CIEs NO denuncia que hi ha un malalt de VIH tancat al CIE de Sapadors

CIEs NO denuncia que hi ha un malalt de VIH tancat al CIE de Sapadors

CIEs NO denuncia que hi ha un malalt de VIH tancat al Centre d’Internament d’Estrangers de Sapadors i exigeix la seua immediata posada en llibertat

• L’intern resideix des de fa dos anys en un centre de baixa exigència de Castelló on seguia un       programa d’intervenció psicosocial.
          • La seua expulsió a Rússia, el seu país d’origen, significaria posar en greu risc la seua salut en haver d’interrompre el seu tractament mèdic.

València, 12 de novembre de 2018.- La Campanya pel tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers (CIEs NO) denuncia que un intern portador de VIH i malalt d’Hepatitis C, en tractament a més amb metadona per drogodependència, es troba des de fa vint dies privat de llibertat en el CIE de Sapadors. L’home, d’origen rus, va ser interceptat a Castelló quan es dirigia al centre d’intervenció de baixa exigència on resideix des de fa dos anys a causa de la seua delicada situació personal i de salut.

Des de la Campanya pel tancament dels CIE, s’ha tingut coneixement que se li ha denegat la protecció internacional per motius humanitaris que havia sol·licitat, per la qual cosa podria ser expulsat a Rússia en qüestió de dies. Açò suposa un gravíssim risc per a la seua salut, en haver d’interrompre bruscament el seu tractament mèdic. Segons ONUSIDA, programa conjunt de les Nacions Unides sobre el VIH/SIDA, solament el 35% de les persones amb VIH accedeixen a tractaments anti retrovirales a Rússia.
La portaveu de CIEs NO, Cristina Martínez Ferrando, assegura que és “inhumà” que tanquen i deporten a una persona malalta que està perfectament integrada en el centre d’acolliment on resideix, on participa en tallers formatius i on té un estricte seguiment mèdic. “L’internament d’aquesta persona suposa un acte d’extrema crueltat, ja que és una persona especialment vulnerable que estava seguint un programa d’intervenció psicosocial que la seua estada en el CIE ha interromput de forma dràstica”, indica.
“Les condicions higièniques de Sapadors són lamentables per a totes les persones internes -continua la portaveu- però per a les quals a més pateixen algun tipus de malaltia són encara més dures. En aquests moments, per exemple, a la nit, les persones internes es veuen obligades a orinar en botelles de plàstic, davant de la resta dels seus companys, ja que tanquen les cel·les fins a l’endemà”, explica.

La Campanya pel tancament dels CIE porta denunciant el tancament de persones amb greus malalties, com el VIH i l’Hepatitis C, així com deficiències en l’atenció mèdica a les persones internes, des de l’any 2010 quan va fer públic que a diverses persones tancades en Sapadors no se’ls estava proporcionant correctament els seus tractaments mèdics, la qual cosa posava en risc de forma alarmant la seua salut.
Cal recordar el cas de Samba Martine, ciutadana congolesa, que va morir en el CIE de Aluche, a Madrid, per no rebre el tractament adequat per a una persona malalta de sida i que només el dia que va morir va ser traslladada a un hospital.
Per tot açò, la Campanya pel tancament dels CIE exigeix al delegat de Govern, Juan Carlos Fulgencio, la posada en llibertat immediata de l’intern, així com la revocació de la seua ordre d’expulsió per motius humanitaris.
D’altra banda, es fa una crida a les forces polítiques i a la ciutadania valenciana a implicar-se en aquest cas i a exigir el tancament de tots els CIE de l’Estat. “Queda demostrat una vegada i una altra que els Centres d’Internament d’Estrangers són forats negres dels drets humans i l’única solució per a aquestes vulneracions és el tancament immediat i sense condicions d’aquests espais que mai van haver d’existir”, conclòs la portaveu.