Manifest i adhesions Crida Contra el Racisme i el Feixisme

Manifest i adhesions Crida Contra el Racisme i el Feixisme

En l’actual context europeu, davant l’alarmant creixement internacional de l’extrema dreta, des de la Crida contra el Racisme i el Feixisme fem una crida a tota la ciutadania a lluitar de forma activa contra les seues manifestacions d’odi i les seues pràctiques reaccionàries que pretenen destruir la convivència igualitària entre els pobles.

La proliferació d’idees i accions racistes, xenòfobes i ultradretanes a Europa, en l’Estat espanyol i, especialment, a la ciutat de València, són motius suficients per a organitzar-nos i lluitar contra aquestes forces polítiques regressives que posen en risc drets col·lectius i individuals conquistats amb l’esforç de generacions senceres. Amb el rerefons de la crisi i la desigualtat generada, els grups feixistes pretenen capitalitzar el descontentament i la desesperació de la ciutadania per a plantejar suposades “solucions”, tan falses com demagògiques, basades en l’estigmatització i la por cap a diferents grups. Els seus atacs a les lleis implementades per a combatre el masclisme i protegir a les dones de la violència de gènere, les arremeses sistemàtiques contra diverses persones migrants, racialitzades i refugiades plantejades com a amenaça cultural, laboral i securitària, el suport explícit a les polítiques neoliberals que han empobrit de forma accelerada a la majoria de la població i espentat a la precarització de vastes franges socials, així com el foment dels discursos d’odi i les agressions contra la població LGTBIQ+, entre altres qüestions, formen part d’un projecte polític supremacista que cal desmuntar i combatre a partir d’estratègies en comú.

En un moment històric de forta regressió en matèria de drets humans i permanència d’un sistema social classista, racista, xenòfob i patriarcal, observem com aquesta ideologia, que no té un altre objectiu que destruir la pluralitat cultural que coexisteix en el teixit social, no deixa de créixer a tot el món. Tant a Europa com en altres regions, la normalització de l’extrema dreta no ha fet més que propagar un discurs d’odi que atenta contra la majoria de les persones que habitem aquest món. Alguns exemples són el Brasil amb Jair Bolsonaro, Donald Trump als EUA, Ram Nath Kovind a l’Índia, Rassemblent National Frances de Le Pen a França (RN), Casa Pound i Lliga Nord a Itàlia, Alba Dorada a Grècia, el PEGIDA o el NPD a Alemanya, la participació governamental a Hongria i Polònia o, en el context espanyol, l’amenaça de Vox en les institucions.

L’extrema dreta europea ja no necessita participar en litúrgies d’uniformes i marxes militars. Sota un semblant presumptament democràtic, les accions i declaracions que promouen són pròpies d’organitzacions feixistes, cridant a restaurar els privilegis de la població blanca i europea en detriment d’una ciutadania plurinacional, multiètnica i culturalment diversa. Els mitjans de comunicació, en aquest sentit, contribueixen a agreujar aquesta situació propagant el relat dominant. El supremacisme racial que promouen té com a contrapart la consolidació de la desigualtat social i el desenvolupament de noves formes d’exclusió basades en la raça, la nacionalitat, el gènere, la classe, l’ètnia i la identitat i orientació sexual.

El creixement de l’odi anti-immigrant alimenta altres formes discriminatòries. L’antisemitisme, que hauria d’haver desaparegut per sempre després de l’Holocaust, torna a créixer, amb resultats terribles. També la comunitat gitana o roma -altra de les principals víctimes de l’Holocaust- torna a convertir-se en blanc de múltiples agressions,
producte de la política oficial de diferents governs europeus. De manera similar, la islamofòbia s’ha fet endèmica.

En síntesi, l’ascens del racisme i la xenofòbia encoratjats per l’extrema dreta representa un greu perill per a la gran majoria de la població. Mai podrem resoldre els diferents problemes socials als quals ens enfrontem si no defensem la unitat de la ciutadania, contra les estratègies dels grups racistes i feixistes de dividir-nos. Malgrat les diferències entre la situació actual i la dels anys trenta, hi ha nombrosos motius per a reconéixer similituds entre totes dues èpoques i mobilitzar-nos perquè no es repetisquen les terribles experiències d’antany. El creixement electoral de l’extrema dreta fa augmentar els atacs racistes al carrer i fomenta el discurs d’odi tant en el conjunt de l’espai polític com, en general, en l’espai públic. Si la nostra societat ja pateix múltiples formes de discriminació (tant institucional com social), l’accés a les institucions de forces d’extrema dreta agreuja aquests mals, en particular, en pretendre legitimar jurídic i políticament la desigualtat estructural entre els grups socials.

En un context històric creixentment regressiu, necessitem una gran mobilització popular on forces molt diverses puguen treballar juntes entorn d’uns punts bàsics compartits, capaços d’articular el moviment veïnal i sindical amb el fort teixit associatiu de la ciutat, tant per a convocar àmplies protestes i actes populars com per a elaborar i difondre massivament un discurs argumentat contra el feixisme i el racisme. Hem de fer valdre el fet que som majoria la gent que rebutja aquestes pràctiques i la seua institucionalització.

El franquisme ja va pretendre destruir aquest país una vegada. No deixarem que els seus seguidors actuals ho tornen a intentar, restaurant en l’agenda pública debats anacrònics entorn de drets consolidats per a legitimar una política de retallada de llibertats. Tenim raons suficients per a treballar per la creació d’un moviment ampli, plural i unitari de mobilització, que permeta detindre aquesta deriva feixista i racista del nostre temps, encoratjada per grups organitzats que la difonen a la ciutat. Davant un perill que no cessa d’expandir-se, cridem a tothom a sumar-se, perquè la unitat és la principal eina que tenim per a combatre l’odi i la intolerància. Quedar-se al marge no fa més que agreujar una situació ja de per si mateix alarmant.

Precisament perquè la indiferència és còmplice, instem a la ciutadania a participar en la Crida contra el Racisme i el Feixisme.

Adhereix-te a la Crida: https://forms.gle/2GzYXCnm7Ryy5BFq6

COL.LECTIUS ADHERITS:

15M Valencia
ACC
ACOEC
ACR
Al-Adala
Anticapitalistes PV
Asamblea plaza 15-M València.
Asociacion Amigos Mira España
Asociación cumpliendo sueños manises
Asociacion entre iguales Valencia
Asociacion Intercultural Candombe
Asociacion Nómadas
Asociación Orriols Convive
ATTAC País Valencià
Casa Marruecos
CBIV
CCOOPV
CEAR PV
CEDSALA
Centre Social Bar Terra
CGT València
CIEsNO – València
CIM Burkina
CNT-València
ContraCultura Godella
Coordinadora Valenciana de ONGD
COS
Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià
El Rogle Cooperativa Valenciana
ENPAD
Fundacion Mundubat
Hipanoamericanos en Valencia
Intersindical Valenciana
Lambda
Lluerna recicla
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Obrim Fronteres València
ONGD Casa Camerún CV
Orriols en block
PCPV
Perifèries del món
Plataforma Acción poética Valencia refugiad@s
Plataforma de Apoyo a las trabajadoras del campo
Plataforma Intercultural
Plataforma Valenciana Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
Red de solidaridad popular de Valencia
Servicio Jesuita a Migrantes Valencia (SJM Valencia)
SODEPAU PV
SOEPIC
Solidaritat i República País Valencià
Sos Racisme PaisValència
Stop Desahucios Social
UGT-PV
València Acull
València és RefugiManifest i adhesions Crida Contra el Racisme i el Feixisme

Manifiesto y adhesiones Crida Contra el Racismo y el Fascismo

En el actual contexto europeo, ante el alarmante crecimiento internacional de la extrema derecha, desde la Crida Contra el Racismo y el Fascismo hacemos un llamamiento a toda la ciudadanía a luchar de forma activa contra sus manifestaciones de odio y sus prácticas reaccionarias que pretenden destruir la convivencia igualitaria entre los pueblos.

La proliferación de ideas y acciones racistas, xenófobas y ultraderechistas en Europa, en el Estado español y, especialmente, en la ciudad de Valencia, son motivos suficientes para organizarnos y luchar contra estas fuerzas políticas regresivas que ponen en riesgo derechos colectivos e individuales conquistados con el esfuerzo de generaciones enteras. Con el trasfondo de la crisis y la desigualdad generada, los grupos fascistas pretenden capitalizar el descontento y la desesperación de la ciudadanía para plantear supuestas “soluciones”, tan falsas como demagógicas, basadas en la estigmatización y el miedo hacia diferentes grupos. Sus ataques a las leyes implementadas para combatir el machismo y proteger a las mujeres de la violencia de género, las arremetidas sistemáticas contra diversas personas migrantes, racializadas y refugiadas planteadas como amenaza cultural, laboral y securitaria, el apoyo explícito a las políticas neoliberales que han empobrecido de forma acelerada a la mayoría de la población y empujado a la precarización de vastas franjas sociales, así como el fomento
de los discursos de odio y las agresiones contra la población LGTBIQ+, entre otras cuestiones, forman parte de un proyecto político supremacista que es preciso desmontar y combatir a partir de estrategias en común.

En un momento histórico de fuerte regresión en materia de derechos humanos y permanencia de un sistema social clasista, racista, xenófobo y patriarcal, observamos cómo esta ideología, que no tiene otro objetivo que destruir la pluralidad cultural que coexiste en el tejido social, no deja de crecer en todo el mundo. Tanto en Europa como en otras regiones, la normalización de la extrema derecha no ha hecho más que propagar un discurso de odio que atenta contra la mayoría de las personas que habitamos este mundo. Algunos ejemplos son Brasil con Jair Bolsonaro, Donald Trump en los EE. UU., Ram Nath Kovind en la India, Rassemblent National Frances de Le Pen en Francia (RN), Casa Pound y Liga Norte en Italia, Alba Dorada en Grecia, el PEGIDA o el NPD en Alemania, la participación gubernamental en Hungría y Polonia o, en el contexto español, la amenaza de Vox en las instituciones.

La extrema derecha europea ya no necesita participar en liturgias de uniformes y marchas militares. Bajo un semblante presuntamente democrático, las acciones y declaraciones que promueven son propias de organizaciones fascistas, llamando a restaurar los privilegios de la población blanca y europea en detrimento de una ciudadanía plurinacional, multiétnica y culturalmente diversa. Los medios de comunicación, en este sentido, contribuyen a agravar esta situación propagando el relato dominante. El supremacismo racial que promueven tiene como contraparte la consolidación de la desigualdad social y el desarrollo de nuevas formas de exclusión basadas en la raza, la nacionalidad, el género, la clase, la etnia y la identidad y orientación sexual.

El crecimiento del odio anti-inmigrante alimenta otras formas discriminatorias. El antisemitismo, que tendría que haber desaparecido para siempre después del Holocausto, vuelve a crecer, con resultados terribles. También la comunidad gitana o roma -otra de las principales víctimas del Holocausto- vuelve a convertirse en blanco de múltiples agresiones, producto de la política oficial de diferentes gobiernos europeos.
De modo similar, la islamofobia se ha hecho endémica.

En síntesis, el ascenso del racismo y la xenofobia alentados por la extrema derecha representa un grave peligro para la gran mayoría de la población. Nunca podremos resolver los diferentes problemas sociales a los que nos enfrentamos si no defendemos la unidad de la ciudadanía, contra las estrategias de los grupos racistas y fascistas de dividirnos. A pesar de las diferencias entre la situación actual y la de los años treinta, hay numerosos motivos para reconocer similitudes entre ambas épocas y movilizarnos para que no se repitan las terribles experiencias de antaño. El crecimiento electoral de la extrema derecha hace aumentar los ataques racistas en la calle y fomenta el discurso de odio tanto en el conjunto del espacio político como, en general, en el espacio público. Si nuestra sociedad ya sufre múltiples formas de discriminación (tanto institucional como social), el acceso a las instituciones de fuerzas de extrema derecha agrava estos males, en particular, al pretender legitimar jurídico y políticamente la desigualdad estructural entre los grupos sociales.

En un contexto histórico crecientemente regresivo, necesitamos una gran movilización popular donde fuerzas muy diversas puedan trabajar juntas en torno a unos puntos básicos compartidos, capaces de articular el movimiento vecinal y sindical con el fuerte tejido asociativo de la ciudad, tanto para convocar amplias protestas y actos populares como para elaborar y difundir masivamente un discurso argumentado contra el fascismo y el racismo. Tenemos que hacer valer el hecho de que somos mayoría la gente que rechaza estas prácticas y su institucionalización.

El franquismo ya pretendió destruir este país una vez. No dejaremos que sus seguidores actuales lo vuelven a intentar, restaurando en la agenda pública debates anacrónicos en torno a derechos consolidados para legitimar una política de recorte de libertades. Tenemos razones suficientes para trabajar por la creación de un movimiento amplio, plural y unitario de movilización, que permita detener esta deriva fascista y racista de nuestro tiempo, alentada por grupos organizados que la difunden en la ciudad. Ante un peligro que no cesa de expandirse, llamamos a todo el mundo a sumarse, porque la unidad es la principal herramienta que tenemos para combatir el odio y la intolerancia. Quedarse al margen no hace más que agravar una situación ya de por sí alarmante.
Precisamente porque la indiferencia es cómplice, instamos a la ciudadanía a participar en la Crida contra el Racisme i el Feixisme.

Adhiérete a la Crida: https://forms.gle/2GzYXCnm7Ryy5BFq6

COLECTIVOS ADHERIDOS:

15M Valencia
ACC
ACOEC
ACR
Al-Adala
Anticapitalistes PV
Asamblea plaza 15-M València.
Asociacion Amigos Mira España
Asociación cumpliendo sueños manises
Asociacion entre iguales Valencia
Asociacion Intercultural Candombe
Asociacion Nómadas
Asociación Orriols Convive
ATTAC País Valencià
Casa Marruecos
CBIV
CCOOPV
CEAR PV
CEDSALA
Centre Social Bar Terra
CGT València
CIEsNO – València
CIM Burkina
CNT-València
ContraCultura Godella
Coordinadora Valenciana de ONGD
COS
Decidim, Plataforma pel Dret a Decidir del País Valencià
El Rogle Cooperativa Valenciana
ENPAD
Fundacion Mundubat
Hipanoamericanos en Valencia
Intersindical Valenciana
Lambda
Lluerna recicla
Mesa d’Entitats de Solidaritat amb els Immigrants
Obrim Fronteres València
ONGD Casa Camerún CV
Orriols en block
PCPV
Perifèries del món
Plataforma Acción poética Valencia refugiad@s
Plataforma de Apoyo a las trabajadoras del campo
Plataforma Intercultural
Plataforma Valenciana Solidaridad con el Pueblo Saharaui
Psicólogas y Psicólogos sin Fronteras
Red de solidaridad popular de Valencia
Servicio Jesuita a Migrantes Valencia (SJM Valencia)
SODEPAU PV
SOEPIC
Solidaritat i República País Valencià
Sos Racisme PaisValència
Stop Desahucios Social
UGT-PV
València Acull
València és Refugi
Comunicado #FreeCarolaRacket

Comunicado #FreeCarolaRacket

Los colectivos abajo firmantes queremos denunciar el injusto e ilegal arresto de la capitana del barco de la ONG alemana Sea Watch, Carola Rackete, quien se encuentra en arresto domiciliario después de la acusación de resistencia o violencia contra nave de guerra, al entrar en el puerto de la isla italiana de Lampedusa para desembarcar a las 40 personas rescatadas en el mar, que llevaba a bordo tras 17 días.  También mostramos nuestra solidaridad ante la decisión del Proactiva Open Arms de continuar sus labores de rescate en el Mediterráneo y nuestro total apoyo y rechazo ante las amenazas del ministro Matteo Salvini.

Rackete atracó el barco por sorpresa en el muelle comercial de Lampedusa y durante la operación chocó contra una patrullera de la Guardia de Finanza (policía financiera y de fronteras italiana) que intentó impedir la maniobra.

Con la aplicación del Decreto recientemente aprobado por el Gobierno italiano, que prohíbe entrar en aguas territoriales sin autorización, el barco será incautado y se le impondrá una sanción de 20.000 euros, que aumentará a 50.000, si no se paga en los plazos establecidos, según informaron fuentes de Interior.

Carola Rackete explicó en un vídeo en Twitter antes de entrar en Lampedusa «Me están investigando, y mientras me dicen que no nos ayudarán a que desembarquen los náufragos. Esto quiere decir que estamos aun esperando una solución que no llega. Por eso, hemos decidido entrar en el puerto que ahora está libre». «Yo estoy dispuesta a enfrentar las consecuencias de mis decisiones, tal como se espera de un capitán. ¿Y el señor Salvini?», preguntó Rackete. Su tripulación dice «Estamos orgullosos de nuestra capitana, ella hizo exactamente lo correcto. Siguió la ley del mar y puso a la gente a salvo.

El endurecimiento de las políticas migratorias y la criminalización de las ONGs, muestra la capacidad para marcar agenda de la extrema derecha europea, poniendo el foco en los procesos migratorios y asilo como consecuencia de las desigualdades sociales, trivializando la vulneración de derechos humanos y criminalizando las personas que arriesgan sus vidas cruzando el mediterráneo. La construcción de un marco de retrocesos en materia de derechos humanos y libertades, nos perjudican a toda la sociedad en general, y no lo podemos permitir.

Salvar vidas no es delito, el único crimen es permitir la muerte de cientos de miles de personas ahogadas en el mar.

Matteo Salvini debe ser investigado por secuestro y violación del derecho internacional»,

Sin embargo, el ministro del Interior italiano, celebra la detención de Carola Rackete, a la que acusó de «comportamiento criminal» por haber puesto en peligro la vida de los agentes de la Guardia di Finanza. Salvini, que había impedido la entrada en el puerto del barco humanitario, se mostró satisfecho porque se han cumplido sus peticiones de arresto de la capitana, la incautación del barco y la reubicación de los migrantes en países de la Unión Europea.

Desde las diferentes organizaciones y entidades repudiamos la actuación del gobierno italiano, con Salvini a la cabeza, así como la necropolítica de la UE, que prefiere que mueran las personas antes de llegar a sus fronteras y permite representantes fascistas entre sus huestes, a la vez que impide el respeto a los DD.HH. más elementales de las personas, vengan de donde vengan. Junto con otras organizaciones europeas, reprobamos estas políticas y exigimos una respuesta unitaria en clave de DD.HH. y respeto a los derechos de todas las personas.

Bilbao 30 de Junio / València 30 de Junio

FORMULARIO DE ADHESIÓN COLECTIVOS https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep-kh16XHiqj0m7o79tMbnt-0caaOGon2_fhmRPLSscuAlgw/viewform?usp=sf_link

COLECTIVOS ADHERIDOS:

Intersindical Valenciana

Asamblea Ciudadana contra el Racismo (ACR)

CEDSALA (Centre de Documentació i Solidaritat amb Amèrica Llatina i Àfrica)

Obrint fronteres castello

CIM Burkina

Asociación Motril Acoge

Obrim Fronteres València

Plataforma de apoyo a las trabajadoras del campo

CANAL MIGRANTES

KARAM

València Acull

Marea Verde Málaga

Crida contra el Racisme i el Feixisme de València

CGT Valencia

15M Valencia

Asociación Transformando Futuros

Asociacion Socioeducativa Crisalidas

Asociación Ecuatoriana » Y A S U N Í»

Colectivo Pacifistas de Ciudad Real

Fundación Novaterra

Mesa d’Entitats per la solidaritat amb els inmigrants

Ca la Dona

La Revolución de los Payasos-2013

Talha Xirivella

Colectivo de Educación en ddhh y de Prevención Activa de Conflicto

Asociación de mujeres feministas Maria Cambrils

ACILIA MUJERES PROGRESISTAS DE ANTEQUERA

Plataforma contra los malos tratos a mujeres Violencia Ceri

Acoger ye Natural

El Xiringuito Teatre i Comunitat

Colectivo Feminista Galegas na Diáspora-Buenos Aires

Asturies Feminista 8M

Centro Andaluz del Pueblo Javier Verdejo de Almería

NACION ANDALUZA

Plataforma 8M Badajoz

Macondo Espacio Creativo y Feminista

Campanya CIE no València

Asociación Teatro de la Tierraasi

Centro de Estudios e Investigación sobre Mujeres

PSICÓLOGAS Y PSICÓLOGOS SIN FRONTERAS

Coordinadora d’ONG de cooperació al desenvolupament-Illes Balears

Asociación de Mujeres Feministas Tomando Partido-Andalucia

INCIDE. (España)

Plataformafeministaguadalajara

Asc. Trobadores

Esquerra Unida ALMORADI

Colectivo Café feminista

Macondo feminista

Plataforma Benvinguts Refugiats Menorca

Alianza feminista

Synudia

Associació Sociocultural refugiARTe

Pablo Martínez

REUS REFUGI

Obrint fronteres castello

Asociación Cultural ONGD Thakhi-runa

Podemos Badajoz

SOS Refugiados Ibiza

Marea Granate

C.S.A. A Cova dos ratos

ALENDAR ASTURIES

Associació CUIDANDO

Ibiza Conciencia


#ParemosSuExpulsion NdP

#ParemosSuExpulsion NdP

Nota de Prensa de la Red Acoge / València Acull

“Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”

LA POLICIA DE XIRIVELLA INSISTEIX A EXPULSAR LA DONA QUE VA ACUDIR A DENUNCIAR UNA AGRESSIÓ

La Policia Nacional de Xirivella es mostra impassible davant de les massives mostres de solidaritat que ha provocat el cas de la dona hondurenya que va acudir a comissaria a denunciar una agressió i va acabar amb un expedient d’expulsió. Ahir van desestimar les seues al·legacions i van insistir a proposar la seua expulsió. “Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”, es pregunta la víctima.

València, 6 de juny de 2019. – Una dona acaba de ser agredida per un home i acudeix a la policia a denunciar-ho. No obstant això, la detenen i eix de comissaria sense poder formalitzar la denúncia, convertida en denunciada i amenaçada d’expulsió. Quina és la causa d’aquesta situació tan rocambolesca? La víctima és una estrangera sense papers, per tant, sense dret a rebre protecció i a accedir a la justícia, ja que cap cap persona sense documents s’atrevirà a denunciar la simple pèrdua de la cartera si corre el risc de ser expulsada. Per a la policia va prevaldre la seua situació irregular enfront de la violència contra la dona, “porque así lo marca la ley”, tal com va justificar aquest procedir el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio. Si l’agressió haguera provocat la seua mort, “¿también se habríanfijadoprimero en que soy una inmigrante?” es pregunta la víctima després de conèixer que la policia insisteix en la seua expulsió. La jove va arribar a València fa pocs mesos, fugint de la violència de les mares que han assassinat a diversos dels seus familiars, inclòs un germà.

El 3 de maig, la xica i un amic espanyol van acudir a la comissaria de Xirivella a denunciar les agressions, insults i amenaces que acabaven de patir per part del llogater d’ell. Quan ja havien començat a explicar que el llogater va agredir la xica al tractar d’entrar en l’habitació on s’havia reclòs la parella, el policia els va demanar la documentació. Ella va eixir al cotxe a arreplegar la còpia del seu passaport i, al tornar, agents d’estrangeria la van detindre i li van incoar un procediment d’expulsió. El seu acompanyant va acabar de presentar la denúncia mentre que la jove va haver d’anar dies després al jutjat de guàrdia per a denunciar l’atac i les lesions, que li van provocar hematomes i contusions en braços i muscles, segons consta en els informes mèdics.

L’advocada de la jove va presentar al·legacions contra l’expedient d’expulsió el 17 de maig, destacant el procés d’integració que està realitzant la jove. I amb una rapidesa que no és habitual en estos casos, la policia de Xirivella va proposar el 5 de juny mantindré l’ordre d’expulsió al no haver acreditat “que se encuentre de forma legal en Territorio Nacional”. En la proposta de resolució del procediment d’expulsió la policia també afirma que “en ningúnmomento se ha impedidorealizar ninguna denuncia a esta persona informándoleincluso de la conveniencia de presentar junto a la denuncia un parte de lesiones en el que se refleje las lesiones que manifiestahabersufrido”. La jove assegura que no va poder presentar la denúncia conjuntament amb el seu amic perquè la policia se la va portar per a obrir-li el procés d’expulsió; per això, a l’escrit de denúncia en la comissaria només figura el seu amic com a denunciant i víctima i ella únicament com a víctima. Però ni tan sols la seua condició de víctima va impedir la seua detenció i la incoació de l’expedient d’expulsió.

València Acull considera inadmissible la conducta de la policia de Xirivella avalada per la Delegació del Govern perquè entenem que ha de prevaldre la protecció de les víctimes i el seu accés a la justícia en tots els casos, independentment de la situació administrativa en la qual es troben, tal com es contempla en l’Estatut de la Víctima del Delicte, en la pròpia Constitució i en el Dret Internacional dels Drets Humans.

En aquest sentit, sol·licitem:

-L’immediat arxiu del procediment administratiu sancionador d’expulsió incoat contra la dona hondurenya ja que ha sigut iniciat vulnerant-se les més elementals normes del nostre ordenament jurídic.

-L’expedició per part del Ministeri d’Interior, amb caràcter immediat, d’una instrucció d’obligat compliment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè en cap cas siguen incoats expedients d’expulsió als qui acudisquen a denunciar. Aquesta ordre ha de contemplar la protecció de tota víctima de qualsevol tipus d’abús, en la seua persona o béns, ampliant la cobertura de la recent instrucció (núm. 7/2019, 20 de maig) de la Secretaria d’Estat de Seguretat per la qual s’ordena a la policia que no inicie procediments d’expulsió a les víctimes estrangeres de violència de gènere.

-L’adopció de les mesures necessàries per a establir un marc legal que garantisca que qualsevol persona que patisca un perjudici físic, moral o econòmic puga i rebre la protecció de totes les institucions sense que l’exercici d’aquests drets li supose el risc de l’expulsió.

Campaña #ParemosSuExpulsión

Campaña #ParemosSuExpulsión

La campaña #ParemosSuExpulsión logra un respaldo masivo a la joven hondureña

“ES INACEPTABLE QUE PARA EL DELEGADO DEL GOBIERNO PREVALEZCA UNA IRREGULARIDAD ADMINISTRATIVA FRENTE A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES”

El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha justificado la detención y orden de expulsión de la mujer hondureña que acudió a denunciar una agresión a la comisaría de Xirivella “porque así lo marca la ley”. València Acull considera inaceptable que para las instituciones prevalezca la irregularidad administrativa frente a la violencia que sufren las mujeres. Por eso, ha habido un respaldo masivo a la campaña en redes sociales #ParemosSuExpulsión.
Valencia, 22 de mayo de 2019- El delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmado que la mujer hondureña que trató de denunciar una agresión en la comisaría de Xirivella se encontraba en situación “irregular” en España y, por lo tanto, al ser identificada, se inició un procedimiento de expulsión, “porque así lo marca la ley”. Además, ha asegurado que hay “contradicciones” entre la versión de la víctima y la policía, y van a averiguar las “circunstancias” de estos hechos. La joven llegó a València hace pocos meses, huyendo de la violencia de las maras de su país, que han asesinado a varios de sus familiares, incluido un hermano.
Para València Acull estas manifestaciones son inaceptables ya que ponen en duda la credibilidad del testimonio de la víctima y suponen que para las instituciones prevalece la situación de irregularidad administrativa frente a la protección que debe recibir una mujer ante la violencia de un hombre. De hecho, la víctima tuvo que acudir días después al juzgado de guardia a interponer la denuncia porque no pudo tramitarla en la comisaría al ser detenida para abrirle el procedimiento de expulsión. València Acull, en nombre de la joven hondureña, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo reclamando su intervención para asegurar el derecho a denunciar sin temor a la expulsión, especialmente en los casos graves, como las agresiones contra las mujeres. Paralelamente, se ha puesto en marcha la propuesta en redes sociales #ParemosSuExpulsión, impulsada por la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamientos para Extranjeros en la que se integra València Acull, que está obteniendo un respaldo masivo a la exigencia de que se paralice la orden.
Por otra parte, la documentación del caso evidencia la inconsistencia de las “contradicciones” que menciona, sin más explicaciones, el delegado del Gobierno. La joven y un amigo acudieron a la comisaría de Xirivella el 3 de mayo a denunciar la agresión y amenazas que habían sufrido por parte del casero de él. Finalmente, solo el chico pudo formalizar la denuncia. Ni en el escrito de comparecencia del amigo ante la policía ni en la “notificación de acuerdo de iniciación de procedimiento administrativo de expulsión” consta ninguna circunstancia que cuestione la violencia sufrida; incluso el instructor de la denuncia afirma que la chica presenta “unas rojeces visibles”. Posteriomente, las revisiones médicas efectuadas en los centros de salud de Xirivella y València certificaron que presentaba contusiones y hematomas en brazos y hombros.
Por eso, para València Acull solo se han producido dos contradicciones en este caso. La del propio Juan Carlos Fulgencio al justificar lo sucedido y, al mismo tiempo, defender que el Gobierno es “absolutamente sensible y solidario con la situación de la inmigración a todos los niveles”, y se debe procurar “hacer compaginar esa solidaridad con los procedimientos establecidos”. Y la contradicción derivada de la actuación de los policías, que aplicando lo que “marca la ley” -según el delegado-, dejan de atender debidamente a una víctima de la violencia contra las mujeres. Por encima de esa “ley” están la propia Constitución española y los Derechos Humanos.

[NdP en castellano arriba]
La campanya #ParemosSuExpulsión aconsegueix un suport massiu a la jove hondurenya

“ÉS INACCEPTABLE QUE PER AL DELEGAT DEL GOVERN PREVALGA UNA IRREGULARITAT ADMINISTRATIVA PER SOBRE DE LA VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES”

El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana ha justificat la detenció i ordre d’expulsió de la dona hondurenya que va acudir a denunciar una agressió a la comissaria de Xirivella “perquè així ho marca la llei”. València Acull considera inacceptable que per a les institucions prevalga la irregularitat administrativa per sobre de la violència que pateixen les dones. Per això, hi ha hagut un suport massiu a la campanya en xarxes socials #ParemosSuExpulsión.

València, 22 de maig de 2019- El delegat del Govern en la Comunitat Valenciana, Juan Carlos Fulgencio, ha afirmat que la dona hondurenya que va tractar de denunciar una agressió en la comissaria de Xirivella es trobava en situació “irregular” a Espanya i, per tant, en ser identificada es va iniciar un procediment d’expulsió, “perquè així ho marca la llei”. A més, ha assegurat que hi ha “contradiccions” entre la versió de la víctima i la policia, i que esbrinaran les “circumstàncies” d’aquests fets. La jove va arribar a València fa pocs mesos, fugint de la violència de les maras del seu país, que han assassinat a alguns dels seus familiars, inclòs un germà.

Per a València Acull aquestes manifestacions són inaceptables, ja que posen en dubte la credibilitat del testimoniatge de la víctima i suposen que per a les institucions preval la situació d’irregularitat administrativa per sobre de la protecció que ha de rebre una dona davant la violència d’un home. De fet, la víctima va haver d’acudir dies després al jutjat de guàrdia a interposar la denúncia perquè no va poder tramitar-la en la comissaria en ser detinguda per a obrir-li el procediment d’expulsió. València Acull, en nom de la jove hondurenya, ha presentat una queixa davant el Defensor del Poble reclamant la seua intervenció per a assegurar el dret a denunciar sense por a l’expulsió, especialment en els casos greus, com les agressions contra les dones. Paral·lelament, s’ha posat en marxa la proposta en xarxes socials #ParemosSuExpulsión, impulsada per la Campanya pel Tancament dels Centres d’Internaments per a Estrangers en la qual s’integra València Acull, que està obtenint un suport massiu a l’exigència que es paralitze l’ordre.

D’altra banda, la documentació del cas evidencia la inconsistència de les “contradiccions” que esmenta, sense més explicacions, el delegat del Govern. La jove i un amic van acudir a la comissaria de Xirivella el 3 de maig a denunciar l’agressió i amenaces que havien patit per part del propietari de l’habitatge d’aquest. Finalment, només el xic va poder formalitzar la denúncia. Ni en l’escrit de compareixença de l’amic davant la policia ni en la “notificació d’acord d’iniciació de procediment administratiu d’expulsió” consta cap circumstància que qüestione la violència patida; fins i tot l’instructor de la denúncia afirma que la xica presenta “enrogiments visibles”. Posteriomente, les revisions mèdiques efectuades en els centres de salut de Xirivella i València van certificar que presentava contusions i hematomes en braços i muscles.

Per això, per a València Acull només s’han produït dues contradiccions en aquest cas. La del mateix Juan Carlos Fulgencio en justificar el succeït i, al mateix temps, defensar que el Govern és “absolutament sensible i solidari amb la situació de la immigració a tots els nivells”, i s’ha de procurar “fer compaginar aqueixa solidaritat amb els procediments establits”. I la contradicció derivada de l’actuació dels policies, que aplicant el que “marca la llei” -segons el delegat-, deixen d’atendre degudament una víctima de la violència contra les dones. Per damunt d’aquesta “llei” estan la pròpia Constitució española i els Drets Humans.