#ParemosSuExpulsion NdP

#ParemosSuExpulsion NdP

Nota de Prensa de la Red Acoge / València Acull

“Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”

LA POLICIA DE XIRIVELLA INSISTEIX A EXPULSAR LA DONA QUE VA ACUDIR A DENUNCIAR UNA AGRESSIÓ

La Policia Nacional de Xirivella es mostra impassible davant de les massives mostres de solidaritat que ha provocat el cas de la dona hondurenya que va acudir a comissaria a denunciar una agressió i va acabar amb un expedient d’expulsió. Ahir van desestimar les seues al·legacions i van insistir a proposar la seua expulsió. “Si haguera mort, també s’haurien fixat primer en què sóc una immigrant?”, es pregunta la víctima.

València, 6 de juny de 2019. – Una dona acaba de ser agredida per un home i acudeix a la policia a denunciar-ho. No obstant això, la detenen i eix de comissaria sense poder formalitzar la denúncia, convertida en denunciada i amenaçada d’expulsió. Quina és la causa d’aquesta situació tan rocambolesca? La víctima és una estrangera sense papers, per tant, sense dret a rebre protecció i a accedir a la justícia, ja que cap cap persona sense documents s’atrevirà a denunciar la simple pèrdua de la cartera si corre el risc de ser expulsada. Per a la policia va prevaldre la seua situació irregular enfront de la violència contra la dona, “porque así lo marca la ley”, tal com va justificar aquest procedir el delegat del Govern, Juan Carlos Fulgencio. Si l’agressió haguera provocat la seua mort, “¿también se habríanfijadoprimero en que soy una inmigrante?” es pregunta la víctima després de conèixer que la policia insisteix en la seua expulsió. La jove va arribar a València fa pocs mesos, fugint de la violència de les mares que han assassinat a diversos dels seus familiars, inclòs un germà.

El 3 de maig, la xica i un amic espanyol van acudir a la comissaria de Xirivella a denunciar les agressions, insults i amenaces que acabaven de patir per part del llogater d’ell. Quan ja havien començat a explicar que el llogater va agredir la xica al tractar d’entrar en l’habitació on s’havia reclòs la parella, el policia els va demanar la documentació. Ella va eixir al cotxe a arreplegar la còpia del seu passaport i, al tornar, agents d’estrangeria la van detindre i li van incoar un procediment d’expulsió. El seu acompanyant va acabar de presentar la denúncia mentre que la jove va haver d’anar dies després al jutjat de guàrdia per a denunciar l’atac i les lesions, que li van provocar hematomes i contusions en braços i muscles, segons consta en els informes mèdics.

L’advocada de la jove va presentar al·legacions contra l’expedient d’expulsió el 17 de maig, destacant el procés d’integració que està realitzant la jove. I amb una rapidesa que no és habitual en estos casos, la policia de Xirivella va proposar el 5 de juny mantindré l’ordre d’expulsió al no haver acreditat “que se encuentre de forma legal en Territorio Nacional”. En la proposta de resolució del procediment d’expulsió la policia també afirma que “en ningúnmomento se ha impedidorealizar ninguna denuncia a esta persona informándoleincluso de la conveniencia de presentar junto a la denuncia un parte de lesiones en el que se refleje las lesiones que manifiestahabersufrido”. La jove assegura que no va poder presentar la denúncia conjuntament amb el seu amic perquè la policia se la va portar per a obrir-li el procés d’expulsió; per això, a l’escrit de denúncia en la comissaria només figura el seu amic com a denunciant i víctima i ella únicament com a víctima. Però ni tan sols la seua condició de víctima va impedir la seua detenció i la incoació de l’expedient d’expulsió.

València Acull considera inadmissible la conducta de la policia de Xirivella avalada per la Delegació del Govern perquè entenem que ha de prevaldre la protecció de les víctimes i el seu accés a la justícia en tots els casos, independentment de la situació administrativa en la qual es troben, tal com es contempla en l’Estatut de la Víctima del Delicte, en la pròpia Constitució i en el Dret Internacional dels Drets Humans.

En aquest sentit, sol·licitem:

-L’immediat arxiu del procediment administratiu sancionador d’expulsió incoat contra la dona hondurenya ja que ha sigut iniciat vulnerant-se les més elementals normes del nostre ordenament jurídic.

-L’expedició per part del Ministeri d’Interior, amb caràcter immediat, d’una instrucció d’obligat compliment a les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat perquè en cap cas siguen incoats expedients d’expulsió als qui acudisquen a denunciar. Aquesta ordre ha de contemplar la protecció de tota víctima de qualsevol tipus d’abús, en la seua persona o béns, ampliant la cobertura de la recent instrucció (núm. 7/2019, 20 de maig) de la Secretaria d’Estat de Seguretat per la qual s’ordena a la policia que no inicie procediments d’expulsió a les víctimes estrangeres de violència de gènere.

-L’adopció de les mesures necessàries per a establir un marc legal que garantisca que qualsevol persona que patisca un perjudici físic, moral o econòmic puga i rebre la protecció de totes les institucions sense que l’exercici d’aquests drets li supose el risc de l’expulsió.